ของใช้ในบ้าน

ของใช้ในบ้าน

ของใช้ในบ้าน ต้องมีเพื่อความสะดวกและจำเป็น

ของใช้ในบ้าน ที่จำเป็นแต่ละหลัง มักออกแบบด้วย พื้นฐานความต้องการ ของผู้อยู่อาศัย เป็นหลัก รวมถึงสิ่งของ เครื่องใช้ในบ้าน เช่นกัน ที่มักจะเป็น สิ่งที่ เจ้าของบ้าน ซื้อไว้ประจำบ้าน ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งของเครื่องใช้ บางอย่าง

ที่มีประโยชน์ต่อบ้าน แต่ไม่ได้มีไว้ ติดบ้าน เจ้าของบ้านก็อาจ จะต้อง คำนึงถึงด้วย และในวันนี้ ในบ้าน จะพาทุกท่าน ไปชม สิ่งของ ที่ควรมีติดบ้าน  ซึ่งเป็น ของใช้พื้นฐาน ที่ทุกบ้าน ควรจะมีไว้ เพื่อประโยชน์ การใช้งาน จะมีอะไรบ้าง นั้นเราไปชม กันได้เลย

ของใช้ในบ้านที่สำคัญและจำเป็นยามฉุกเฉิน

เหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ในชีวิตคนเรา มีทั้งที่ป้องกันได้ และป้องกันไม่ได้ สำหรับเหตุ ที่เราสามารถ ป้องกันได้นั้น หากเราวางแผนการป้องกันไว้ อย่างรอบคอบ และไม่ประมาท ก็จะปลอดภัย แต่สำหรับเหตุฉุกเฉิน ที่อยู่เหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ หรือภัย

พิบัติทาง ธรรมชาติ ทางที่ดี คือการเตรียมรับมือ ล่วงหน้า โดยเฉพาะเหตุ ฉุกเฉินต่าง ๆ ในบ้าน สิ่งเหล่านี้ คือของใช้จำเป็น ที่เราควรมีติดบ้านไว้เสมอ เพื่อความปลอดภัย และช่วยแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ หากเกิดเหตุ ไม่คาดฝันต่าง ๆ

 ของใช้ในบ้านชุดปฐมพยาบาลและยาที่จำเป็น

ของใช้ในบ้าน
ของใช้ในบ้าน

หากคนในบ้าน มีโรคประจำตัว ควรมีการเก็บ ชุดยารักษาโรค ที่ใช้สำรอง เอาไว้ในบ้านเสมอ และควรมีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น พร้อมด้วย ชุดยาสามัญ ประจำบ้าน เอาไว้ในจุด ที่ทุกคน สามารถหยิบใช้ได้ สะดวก แต่ต้องระวัง ให้พ้นมือเด็ก หมั่นตรวจสอบ ดูเป็นระยะ ๆ ว่ายา หรืออุปกรณ์ พยาบาล ที่เก็บสำรองไว้ยังอยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่หมดอายุ เสียก่อน

 ไฟฉาย

 เป็นสิ่งที่ อาจดูเหมือน ไม่สำคัญ แต่จะเป็นสิ่งแรก ที่จำเป็นที่สุด หากเกิดเหตุ ที่ทำให้กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเวลากลางคืน จงเตรียมไฟฉาย ที่ใช้งานได้ มีถ่านพร้อม เอาไว้ใน จุดประจำ ที่ทุกคนในบ้านรู้ ควรมีมากกว่า หนึ่งจุด ทุกชั้นในบ้าน รวมถึงนอกบ้าน และในรถ ให้สามารถ หยิบใช้ได้ทันที เมื่อถึงคราว จำเป็น

โทรศัพท์

ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ ควรดูแล ให้พร้อมใช้ ถ้าเป็น โทรศัพท์มือถือ ควรชาร์จแบตเตอรี่ ให้เพียงพอและเตรียม ชุดแบตเตอรี่ สำรองเอาไว้ ส่วนโทรศัพท์บ้าน แม้ในยุคนี้ คนจะนิยม ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า แต่ก็ควรมีไว้ประจำบ้าน เพื่อ

ความปลอดภัย เพราะในเหตุภัยพิบัติ บางกรณี อาจไม่มีสัญญาณ สำหรับมือถือ แบตหมด หรือโทรศัพท์หาย แต่โทรศัพท์บ้านนั้น จะใช้งาน ได้ค่อนข้าง แน่นอน

น้ำดื่ม – น้ำใช้สำรอง

น้ำใช้เป็น สิ่งสำคัญมาก ที่สุดอย่างหนึ่ง ในการใช้ชีวิต ทุกบ้านควรมี การสำรองน้ำสะอาด ที่พร้อมดื่มเก็บไว้ ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการดื่มกิน ของคนในบ้าน เสมอ โดยอย่างน้อย ที่สุดควรมี สำรองน้ำดื่ม พอให้ดื่ม ได้ครบทุกคน ในเวลา 1 วัน หรือขั้นต่ำคน

ละ 1 ขวดลิตร นอกจาก สำรองน้ำดื่มแล้ว ควรมีแหล่ง สำรองน้ำใช้ เอาไว้ด้วย ในกรณีเกิดเหตุ น้ำประปาไม่ไหล หรือไฟดับ ทำให้เครื่องปั๊มน้ำที่สูบน้ำ จากแท้งค์มาใช้ ประจำบ้าน ไม่ทำงาน เช่น มีถังน้ำ หรือตุ่มน้ำ ที่ปิดฝาสนิท เติมน้ำสะอาด ให้เต็มเสมอ เอาไว้เผื่อใช้ในยามจำเป็น

ของใช้ในบ้านกล่องเครื่องมือเอนกประสงค์

ของใช้ในบ้าน
ของใช้ในบ้าน

แม้คุณ จะไม่ใช่ช่าง แต่ก็ควรมีกล่อง เครื่องมือ เอนกประสงค์ สำหรับการ ใช้งานพื้นฐาน ต่าง ๆ ไว้ในบ้าน หรือในห้องเก็บของ สักชุดหนึ่ง โดยถ้าคุณ ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียม ซื้ออุปกรณ์ อะไรบ้าง ก็สามารถไปสอบถาม ได้ตามแผนกช่าง ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านขาย

อุปกรณ์เกี่ยว กับบ้านทั่วไป เจ้าหน้าที่ จะแนะนำได้ว่า คุณควรมี กล่องเครื่องมือ ประมาณไหนเอาไว้ ติดบ้าน โดยทั่วไปแล้ว ในกล่องมักประกอบด้วย คีม ไขควง ค้อน น็อต สกรู ที่เป็นขนาด มาตรฐาน สำหรับการใช้งาน ทั่วไป ใช้ไม่ยาก

ของใช้ในบ้านเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

เนื่องจาก สิ่งของจำเป็น ในการใช้ชีวิต ของยุคนี้ ส่วนใหญ่ล้วน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การมีเครื่องสำรอง ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สำรอง ที่สามารถ สะสมพลังงานไฟฟ้า ไว้ใช้ได้ ในกรณีฉุกเฉิน จะช่วยรับ ประกันความมั่นใจ ได้ดี โดยอย่าลืม ดูแล ชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ ให้มีพลังงาน พร้อมอยู่เสมอ และเก็บไว้ในจุด ที่ปลอดภัย  อย่างไรก็ดี การเก็บ แหล่งพลังงาน สำรองไว้ใน บ้านมาก ๆ ก็เป็นความเสี่ยง ต่ออัคคีภัย จึงต้องเก็บ อย่างระมัดระวัง เป็นพิเศษ บ้านจัดสรร

อาหารสำเร็จรูป

เป็นสิ่ง ที่ทุกคนควร มีติดบ้านอยู่แล้ว แต่ควรติด เผื่อเอาไว้ สำหรับจำนวน ที่ต้องสำรอง ในกรณีฉุกเฉิน ด้วย เพราะไม่มีใคร รู้ล่วงหน้าว่า ภัยพิบัติ หรือเหตุร้าย ที่เกิดขึ้นอาจ ทำให้บ้านคุณ ไม่มีไฟฟ้า ใช้ น้ำไม่ไหล บ้าน หรืออาจ เกิดน้ำท่วม จนถนนเข้าบ้าน สัญจรเข้าออกไปซื้อของกิน ไม่ได้ อาหารสำเร็จรูป หรือของแห้ง ในตู้อาจ เป็นสิ่งที่คนทั่วไป มองข้าม ในช่วงเวลาปกติ แต่คุณจะเห็น ความสำคัญของอาหาร สำรองเหล่า นี้มาก ๆ เมื่อความหิวมาเยือน โดยเฉพาะ บ้านที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ ควรมีการสำรอง ไว้มากเป็นพิเศษ

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป การตกแต่งบ้าน