ซื้อบ้านแบบมนุษย์เงินเดือน

ซื้อบ้าน

ซื้อบ้านแบบมนุษย์เงินเดือน ตระเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

ซื้อบ้านแบบมนุษย์เงินเดือน buy villa phuket ภายหลังจากสำรวจหาที่พักอาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งผองผู้บริโภคจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในตอนท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็ว และก็ การพินิจพิเคราะห์อนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูก รวมทั้งครบบริบรูณ์ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้บริโภคบ้านมือใหม่ พลูวิลล่าภูเก็ต ได้แก่คุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

ซื้อบ้านแบบมนุษย์เงินเดือน

5 ขั้นตอนกู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 ตระเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด ได้มากแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่ที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง village phuket (เดี๋ยวนี้คุณอยู่ตรงนี้)

ขั้นตอนที่ 5 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง

ซื้อบ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่จะกำหนด ตัวตนว่าคนที่กู้เป็นผู้ใด รวมทั้ง phuket villa พักอยู่ที่แห่งไหน เอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ จำเป็นต้องตระเตรียมเพื่อ ยื่นประกอบกิจการไตร่ตรอง ขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จัดแจงให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 2. ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับและก็ถ่ายเอกสารทุกหน้า
 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือแปลงชื่อสกุล ให้จัดแจงใบลงบัญชีแปลงชื่อรวมทั้งสกุล อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา ใช้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน จัดแจงทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 5. กรณีหย่า ตระเตรียมทะเบียนหย่า ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 6. กรณีคู่ครองเสียชีวิต จัดแจงมรณะบัตรของคู่ควง phuket village อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่แต่งงาน จัดเตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงทางด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งประสิทธิภาพสำหรับในการผ่อนหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าจ้างรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ตระเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการซื้อขาย หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล villa phuket (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียน
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีกิจการค้า อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีเดินสะพัดที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า อย่างเช่น รูปถ่ายธุรกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้รวมทั้งเงินทองอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ

ให้ตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน รีวิวบ้านภูเก็ต ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อย่างเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับการขอสินเชื่อบ้านนั้น สถาบันการเงิน จะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ ที่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อนั้นมา เป็นประกัน ด้วยเหตุนี้เอกสารที่แสดงเนื้อหา หลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อม สิ่งก่อสร้าง property phuket อย่างเช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการขาย ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสาร สิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นแฟลต ให้จัดเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อำเภอช. 2) ซีร็อกทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างย่อๆของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย รวมทั้งข้อตกลงเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการแบ่งสรร ให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งทะเบียนสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) เอกสารสิทธิ์ก่อสร้างบ้าน ใบคำวิงวอนเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดแจงเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัว ผู้ขอสินเชื่อ รวมทั้งเอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดง ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน ตามกระบวนการ และก็ เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังตระเตรียมเอกสารทั้งผอง เป็นระเบียบแล้ว ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะวิเคราะห์ เอกสารอีกรอบ เพื่อความมั่นใจ ว่าเอกสารการ ขอสินเชื่อบ้านนั้น ถูกจัดเตรียมไว้อย่างแม่นยำ และก็ ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

อีกทั้งเอกสารที่ปรารถนาต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงลายมือชื่อยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ

แม้กระนั้น ถึงแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อ จะจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนบริบูรณ์ ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงินมีสิทธิ เรียกขอเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆเพิ่มอีก ประกอบกิจการพินิจพิเคราะห์ อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติการ นำเอกสารส่งต่อข้าราชการ สินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของ ขั้นตอนการพิเคราะห์