สินเชื่อ ธอส 2564

สินเชื่อ ธอส 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย-พนักงาน

สินเชื่อ ธอส 2564 buy villa phuket ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็พนักงานภาครัฐ มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “แผนการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ”

อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี พลูวิลล่าภูเก็ต “โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี และก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี และก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 จำพวก

สินเชื่อ ธอส 2564

1.“โครงงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ village phuket บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น และก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินตามข้อตกลงแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก

ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้ลงชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ปัจจุบันนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี และก็ปีที่ 6

จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท phuket villa ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ แล้วก็ค่าลงทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม

ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น phuket village ใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับ ที่พักที่อาศัย และก็ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่พักที่อาศัย ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

สินเชื่อ ธอส 2564

2.“โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง”

กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี villa phuket อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีแค่นั้น

ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% รวมทั้งปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,500 บาท ต่อเดือน

พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าคิดราคาหลักประกัน รีวิวบ้านภูเก็ต รวมทั้งค่าลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม รวมทั้งไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี

แล้วก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท property phuket ผ่อนส่งเริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท

ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม รวมทั้งซื้อเครื่องมือแล้วก็เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวโยงกับที่อยู่ที่อาศัยกับการกู้ยืมตามจุดประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

ดังนี้สินค้าสินเชื่ออีกทั้ง 3 โครงงาน มีส่วนช่วยเหลือการปลดปล่อยสินเชื่อกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในปี 2564 ปริมาณ 140,167 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์สินเชื่อปลดปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับคนที่พอใจไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมเหมาะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร หรือ ศูนย์ลูกค้าสโมสร(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้ง ติดตามข่าวสารถึงที่เหมาะ Application : GHB ALL แล้วก็ www.ghbank.co.th

Comments are closed