ซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน แบบเงินผ่อน

ซื้อบ้าน แบบเงินผ่อน บ้าน เป็นปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีวิต บ้านและสวน ดังนั้น เมื่อมีหน้าที่การงาน รายได้ที่มั่นคง หลายคนก็อยากเติมเต็ม ความฝันด้วยการมีบ้าน โดยวิธีการซื้อ บ้าน มักจะขอกู้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลักษณะพิเศษ คือ มีระยะเวลา ผ่อนชำระนานกว่า สินเชื่อประเภทอื่นๆ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี หมายความว่า หากตัดสินใจ ซื้อบ้านต้องมี ภาระผ่อนชำระค่อนชีวิต วิลล่า ภูเก็ต

ดังนั้น การตัดสินใจผ่อนบ้านสักหลัง ที่สำคัญหากเป็นบ้าน หลังแรกต้องคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาด อาจต้องใช้เวลา ในการแก้ไขปัญหามากกว่าที่คิด บทความทั่วไป

สำหรับบางคนแล้ว เมื่อต้องการมีบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ ที่จะได้อยู่อาศัยไปอีกนาน หลายคนจึงอยาก ‘เลือก’ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทำเล สภาพแวดล้อม และสไตล์บ้าน เพื่อให้ภาพบ้าน ในฝันเป็นจริง แต่ความใฝ่ฝัน ทั้งหมดนั้นจะเป็นจริง ไม่ได้ถ้าหากมีกำลังเงิน ไม่เพียงพอ ซึ่งนั่นอาจหมายถึง อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินออม ไว้สำหรับการสร้างบ้านมาก่อนเลย Villas Phuket

ซื้อบ้าน

บ้าน… เป็นสิ่งที่ราคาแพงที่สุด ในชีวิตเราเลยก็ว่าได้ สำหรับใครหลายๆคน ที่อยากซื้อบ้านเพราะต้องการ อยู่แบบครอบครัว ไม่ว่าจะซื้อให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือซื้อเป็นเรือนหอ หลังแต่งงานก็ตาม ยิ่งมีจำนวน สมาชิกมาก ขนาดพื้นที่ใช้สอย จะยิ่งมาก และราคาบ้าน จะสูงขึ้นมากเช่นกัน ดังนั้นเราควรรู้ว่าจะกู้เงิน ซื้อบ้านทั้งที ต้องรู้อะไรบ้าง พิจารณาว่าเราพร้อมหรือยัง บ้านและสวน

3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับคนอยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน

1. ตรวจสอบสภาวะการเงินและประเมินวงเงินที่สามารถกู้ได้ ขั้นตอนแรกสู่บ้านในฝัน คือ การตรวจสอบความพร้อม สถาวะการเงินของคุณ และประเมินว่า คุณสามารถกู้สินเชื่อได้ในวงเงินเท่าไร แม้ว่าในการเริ่มต้น สร้างบ้านอาจจะไม่ต้อง มีเงินสดมากมาย แต่ถ้าหากคุณ ยังมีหนี้สินอื่นๆ ที่ต้องผ่อนอยู่ การขอสินเชื่อ ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น และคุณจะมีภาระผ่อน ต่อเดือนมากจนเกินไป อีกทั้ง ถ้าหากไม่มีเงินต้น สำหรับการก่อสร้างครั้งแรก การดำเนินงาน จะเป็นไปได้ลำบากขึ้น

ตรวจสอบความสามารถในการกู้ การตรวจสอบความพร้อม ทางการเงินมีความสำคัญ ช่วยให้คุณทราบว่า คุณมีความสามารถ ในการผ่อนได้มากเท่าไรขึ้นอยู่กับอาชีพ และความมั่นคงของรายได้ ซึ่งโดยทั่วไป

หลักการผ่อนที่ปลอดภัย ต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน เพราะถ้าหากต้องผ่อน มากไปกว่านี้ สภาพคล่องตัว ในการใช้จ่ายจะลดลง ทำให้คุณใช้จ่ายลำบาก และอย่าลืมว่าภาระผ่อน 40% ของรายได้นี้ คือ ภาระผ่อนหนี้สิน ทั้งหมดทั้งบัตรเครดิต รถยนต์ และอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น นาย A มีรายได้ 15,000 บาท/เดือน ความสามารถในการผ่อนของเขาจะอยู่ที่ 15,000 x 40% = 6,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลอง คำนวนยอดผ่อนชำระต่อเดือน กับวงเงินที่คุณอยากกู้ ดูก่อนเพื่อนำมาเปรียบเทียบ กับความสามารถ ในการกู้ของคุณว่า ควรจะยื่นกู้เท่าไร

ประเมินวงเงินที่สามารถกู้ได้ เมื่อคุณได้ตัวเลข สำหรับการผ่อนต่อเดือนมาแล้ว คุณก็สามารถ หาวงเงินโดยประมาณ ที่ธนาคารสามารถ ให้คุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณ ประเมินงบประมาณ สำหรับสร้างบ้าน ได้อย่างรอบคอบ มากยิ่งขึ้น วิธีการประเมิน จะคำนวณ กับอัตราส่วน ของเงินผ่อนชำระ ต่องวดของธนาคารโดยประมาณคือ เงินงวด 7,000 บาท ต่อวงเงินกู้ 1,000,000 บาท มีสูตรดังนี้ บ้านและสวน

(ความสามารถในการกู้ x 1,000,000) / 7,000 = วงเงินที่กู้ได้

ยกตัวอย่างเช่น นาย A มีรายได้ 15,000 บาท  วงเงินที่สามารถกู้ได้ของเขา คือ (6,000 x 1,000,000) / 7,000 = 857,142 บาท

ตัวเลขวงเงินที่คุณได้มา ก็คืองบประมาณ ที่เหมาะสมโดยประมาณ สำหรับการกู้สินเชื่อสร้าง บ้าน และเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว คุณก็สามารถดำเนินการวางแผนสร้างบ้าน ได้ทันที โดยเริ่มหาแบบบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่เกิน 2 ล้านบาท

ซื้อบ้าน

เตรียมเงินสำหรับสร้างบ้านงวดแรก

โดยทั่วไป ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อ ให้ถ้าสิ่งปลูกสร้าง ยังดำเนินงานไปไม่ถึง 20% เพราะธนาคาร ถือว่ามีความเสี่ยง ที่ผู้ขอสินเชื่อจะนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกระทั่งผู้รับเหมาจะทิ้งงาน ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ ดังนั้น จำนวนเงินที่คุณควรเตรียม ไว้ให้พร้อมก่อนขอกู้ จึงเท่ากับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านจริง 20% หรือค่าใช้จ่ายงวดแรก ซึ่งต้องปรึกษากับผู้รับเหมา

2. เตรียมเอกสารยื่นกู้สินเชื่อให้พร้อม เมื่อคุณทราบแล้วว่า คุณควรสร้างบ้านโดย ใช้งบประมาณเท่าไร และได้หาผู้รับเหมา ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การเตรียมเอกสาร สำหรับขอกู้สินเชื่อกับธนาคาร สิ่งที่คุณต้องเตรียม มีดังนี้ Villas Phuket

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) แบบบ้าน 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

* เอกสารหลักประกันหลายชุดมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบแปลนบ้านคิดไม่เกิน 2-5% ของมูลค่าบ้าน เป็นต้น  

3. เลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสม แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอน ที่เหมือนประตูบานสุดท้าย ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างบ้าน นั่นคือ การเลือกสถาบันการเงิน ที่คุณจะขอสินเชื่อ โดยหลักในการเลือก สถาบันการเงิน ก็มีข้อควรพิจารณาอยู่เล็กน้อย เพื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด

เลือกสถาบันการเงินที่ให้วงเงินได้ตามต้องการ

สถาบันการเงินโดยทั่วไปจะให้วงเงินสำหรับการสร้างบ้าน 100% เต็ม ของสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง ในกรณีที่คุณมีที่ดินอยู่แล้วหรือเจ้าของที่ดินเป็นผู้กู้ร่วม แต่ถ้าหากไม่มีที่ดิน แล้วต้องการยื่นกู้ซื้อที่ดินและปลูกสร้าง ธนาคารจะให้วงเงินเพียง 70-90% ของราคาประเมินรวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้คุณต้องสำรองเงินสำหรับซื้อที่ดินและงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 10-30% ทั้งนี้ บางธนาคารก็ให้คุณวางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ขอวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น หรือบางทีธนาคารอาจทำสัญญาร่วมกับองค์กรของคุณเพื่อปล่อยสินเชื่อ 100% แบบบ้าน 

ซื้อบ้าน

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

อีกข้อที่ผู้ขอสินเชื่อทุกคนจะทำ คือ การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคารว่าที่ไหนให้เราจ่ายน้อยที่สุด โดยหลักการเปรียบเทียบนั้นควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย 3-5 ปี ตามที่ธนาคารส่วนมากให้สามารถรีไฟแนนซ์ได้

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร A มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี คือ 6.5 + 7 + 7.5 = 7% ส่วนธนาคาร B มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี คือ 7.5 + 5 + 6.5 = 6.3% จะเห็นได้ว่า ธนาคาร B ให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยที่ไม่ปรับตัวตามตลาดการเงิน คุณสามารถเข้าไปศึกษาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เพื่อให้การตัดสินใจของคุณคุ้มค่าขึ้น    วิลล่าภูเก็ต

เกณฑ์ในการเลือกสถาบันการเงินขอนี้เป็นข้อที่หลายคนมักจะไม่พิจารณา ซึ่งจริงๆ แล้วอาจให้สิทธิประโยชน์กับคุณได้มากกว่าที่อื่นๆ เช่น ลดขั้นตอนในการยื่นหลักฐานการเงิน ความคล่องตัวในการประเมินสิ่งปลูกสร้าง หรือวงเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่แล้วอาจเสนอให้คุณ

สรุป

ความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำ แม้วันนี้จะยังไม่เห็นทาง แต่ทุกปัญหามีทางออก เช่นเดียวกับบ้านในฝันของคุณ หากคุณไม่มีเงินแต่อยากสร้างบ้าน ขั้นตอนทั้ง 3 ข้อเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อสร้างบ้านสำหรับคนที่ไม่มีเงินออม บทความนี้ ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้คุณเดินตามความฝันสร้างบ้านต่อไปได้ วิลล่าภูเก็ต

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ขายบ้านภูเก็ต
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : แต่งบ้าน รีโนเวทบ้าน บ้านแฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket