บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน ใครมองหาแบบ บ้านประหยัดพลังงาน มาดาวน์โหลดได้ฟรีเลย มีแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้าง พร้อม BOQ

สร้างบ้านยุคนี้ต้องเน้นการประหยัดพลังงานและอยู่สบาย จึงเกิดโครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายในการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ การสร้างหรือปรับปรุงบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมกับทิศทางของดวงอาทิตย์และลม รวมถึงมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

บ้านประหยัดพลังงาน 1

แบบบ้านประหยัดพลังงาน ที่ประกวดมี 2 ขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร และ 300 ตารางเมตร แบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศของโครงการนี้ รางวัลที่ 1 – 3 ได้นำมาพัฒนาโดยทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกดาวน์โหลดไปใช้งาน โดยแต่ละแบบมีการนำมาวางในผังที่ดินครบทุกทิศ รวม 24 options พร้อม BOQ ที่ให้ปรับเปลี่ยนวัสดุได้ แถมยังมีข้อมูลการประหยัดพลังงานครบทุกแบบให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

ใครที่ไม่ได้อยากจะสร้างใหม่ทั้งหลัง แต่อยากปรับปรุงบ้านให้ประหยัดไฟฟ้า บ้านร้อนน้อยลง หรืออยากเริ่มใช้พลังงานสะอาด ก็สามารถเลือกนำข้อมูลการประหยัดพลังงานไปปรับใช้ให้กลายเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพได้เลย

รายชื่อผู้ชนะรางวัล

ประเภท บ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร

รางวัลที่ 1 : นายวโรดม  วงศ์สาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัจจุบันจำนวนสถิติประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 15% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีจำนวนบ้านก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาแบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน บ้าน A-frame มินิมอล

โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้าน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น จาก 12 แบบบ้านประหยัดพลังงานที่สามารถนำไปใช้สร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

บ้านดีดีรักษ์ดิน

1. บ้านดีดีรักษ์ดิน 1

          บ้านชั้นเดียวหลังเล็กสำหรับการเริ่มต้นครอบครัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 126 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง (ห้องนั่งเล่น+รับประทานอาหาร) ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 1.78 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)


2. บ้านดีดีรักษ์ดิน 2

          บ้านชั้นเดียวหลังเล็กที่มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขในครอบครัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 171.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.02 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

3. บ้านดีดีรักษ์ดิน 3


          บ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ สำหรับรองรับครอบครัวขยาย ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 226 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)  แบบบ้านชั้นเดียว เพิงหมาแหงน

4. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 1          บ้านใต้ถุุนสูงขนาดเล็ก ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ครอบครัวไซซ์มินิ พื้นที่ใช้สอยรวม 236.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.10 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

5. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 2
          บ้านใต้ถุนสูงหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมกวนใจ สำหรับครอบครัวเริ่มต้น พื้นที่ใช้สอยรวม 291 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว+พื้นที่เตรียมอาหาร โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

6. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 3
          บ้านใต้ถุนสูงขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยรวม 365 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว+พื้นที่เตรียมอาหาร โถงอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 2-4 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3.49 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

บ้านประหยัดพลังงาน 2

7. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1

          บ้าน 2 ชั้นที่ออกแบบตามความต้องการของคนเมือง พื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.60 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

8. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2

          บ้าน 2 ชั้นที่ถูกขยายพื้นที่พักผ่อนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.50 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)

9. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3

          บ้าน 2 ชั้นที่ถูกขยายพื้นที่พักผ่อนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)

10. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4

          บ้าน 2 ชั้น สร้างมุมส่วนตัวให้ทุกคนในครอบครัว พื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.76 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

11. บ้านดีดีรักษ์กัน 1

          บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น จัดพื้นที่ใช้สอยให้พอดีกับครอบครัว พื้นที่ใช้สอยรวม 194 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องครัว ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 1.81 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

12. บ้านดีดีรักษ์กัน 2

          บ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น ให้ครอบครัวใหญ่ได้ใกล้กันมากขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 280 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องครัว ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)

บ้านประหยัดพลังงาน 3