ขายบ้าน

ขายบ้าน

ขายบ้าน ออกง่ายในช่วงนี้

ขายบ้าน ผู้ที่อยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านและสวน อาจจะต้องทำใจในช่วงนี้ เพราะตั้งแต่ มีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้ อสังหาริมทรัพย์ขายออกไม่ง่าย เพราะคนส่วนใหญ่หันมาระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น วิลล่า ภูเก็ต

ดังนั้นถ้าคิดจะขายบ้าน ขายทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม ขายคอนโด หรือ ขายที่ดิน จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องรู้เทคนิค ที่จะช่วยให้ อสังหาริมทรัพย์ ที่ถือครองอยู่ในมือนั้น ขายออกง่ายขึ้น house

ตั้งราคาให้เหมาะสม ราคาถือเป็นปัจจัยหลัก ที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด หรือที่ดิน ขายออกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตั้งราคาขาย จึงค่อนข้างสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมา เป็นข้อแรก การตั้งราคาขาย ต้องดูหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ราคาประเมินจากองค์กรอิสระ หรือสถาบันทางการเงิน รวมถึงราคาตลาด หรือราคาซื้อขายจริง บนทำเลนั้น ๆ

ทำบ้านให้น่าสนช่วยชายได้ง่ายขึ้น แม้คนส่วนใหญ่จะคิดเยอะกว่าเดิม กว่าจะควักเงินแต่ละบาท ออกจากกระเป๋า แต่ก็ยังพบสัญญาณที่ดี วิลล่าภูเก็ต ผู้ที่ต้องการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการค้นหา

กลุ่มที่ผ่านช่องทางออนไลน์ จากข้อมูลของดีๆ ได้ทำการรวบรวมพฤติกรรมการเข้าชมจากเว็บไซต์ พบว่า จำนวนการเข้าชม และทำการค้นหา ต่อบนเว็บไซต์ เพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 2% นนทบุรี เพิ่มขึ้น 5% และปทุมธานี เพิ่มขึ้น 5% 

ลงประกาศขายที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีช่องทางสำหรับ ผู้ที่อยากขาย อสังหาริมทรัพย์มากมาย ทั้งแบบที่ต้องใช้เงิน และแบบที่ไม่ต้องใช้เงิน กรณีที่เจ้าของขายเอง ก็สามารถถ่ายรูปบ้าน ในมุมต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอ พร้อมกับเตรียมข้อมูล พื้นฐานที่สำคัญ เช่น ทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ของตัวบ้าน ระบบสาธารณูปโภค ในบริเวณใกล้เคียง แล้วก็นำไปลงประกาศ ตามแหล่งต่างๆ ได้เลย บ้านและสวน

ขายบ้าน

พื้นที่สำหรับการประกาศขายที่อยากแนะนำมีดังนี้

  • เวบไซต์ซื้อขายอหังสาริมทรัพย์ ข้อดีคือ เว็บไซต์เหล่านี้ มีการทำข้อมูล เพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจ ซื้อขายที่อยู่อาศัย ให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่ลูกค้าจะได้เห็นบ้าน หรือ คอนโด ที่ต้องการขายก็มีมากขึ้น
  • กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในดฟสบุ๊ค อีกหนึ่งช่องทางบนโลกออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมาก สามารถโพสต์ เพื่อประกาศขาย ที่อยู่อาศัย แต่ต้องสอบถาม กฎระเบียบของกลุ่ม ดังกล่าวก่อนว่าอนุญาตหรือไม่
  • ติดป้ายหน้าบ้านและบริเวณใกล้เคียง วิธีข้างต้นถือเป็นวิธีการ บนโลกออนไลน์ แต่อีกหนึ่ง วิธีออฟไลน์ ที่ไม่ควรมองข้าม คือการติดป้ายประกาศ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาส ให้กับผู้สนใจ โดยเฉพาะ ในละแวกบ้านตัวเองได้ แต่อย่าลืมทำป้าย ที่มีข้อมูลการติดต่อ ชัดเจนติดเอาไว้ด้วย

ตรวจเช็กค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ ในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ จะมีค่าใช้จ่าย ที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องตกลงกันว่า ใครจะจ่ายส่วนใด ซึ่งหากมีการตกลง ให้เรียบร้อยก่อนขาย ก็จะช่วยให้ การขายราบรื่น และเรียบร้อยมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีดังนี้ แบบบ้าน

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน คิดเป็น 2% ของราคาประเมิน ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง โดยทั่วไป จะแบ่งจ่ายกันคนละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือในกรณีที่ผู้ขาย เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้ลดราคาบ้านให้ แต่ผู้ขาย มีข้อเสนอเป็นผู้จ่าย ค่าธรรมเนียมโอนบ้านทั้งหมด หรือกรณีอื่น ๆ ตามข้อตกลง กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย ของผู้ขาย คิดเป็น 3.3% ของราคาซื้อขาย ทั้งนี้ผู้ขาย ต้องครอบครองบ้าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่หากครอบครองมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องจ่าย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ผู้ขายต้องจ่าย ค่าอากรแสตมป์แทนวิลล่า ภูเก็ต

ค่าอากรแสตมป์ โดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย ของผู้ขาย คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ราคาประเมินที่ดิน หากต่ำกว่า ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ แต่ในกรณีที่ผู้ขาย เข้าข่ายต้องจ่ายภาษี ธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องจ่าย ค่าอากรแสตมป์

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ขายต้องชำระ ค่าภาษีนี้เพราะเป็นผู้มีรายได้ จากธุรกรรมซื้อขาย การคิดค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นแบบอัตราก้าวหน้า หรือแบบขั้นบันได และ จำนวนเงินที่เสียภาษี ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ ที่ได้มากับจำนวนปี ที่ถือครอง เช่น หากได้มาด้วยการซื้อ และ ถือครองนาน ก็จะต้องชำระค่าภาษีโอนบ้าน เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พิจารณา จากราคาประเมินที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน VillasPhuke

สัญญาต้องไม่พลาด ป้องกันการเสียเปรียบ

ขายบ้าน

สัญญาซื้อขายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายบ้าน จึงต้องพิจารณาทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบ ซึ่งสัญญาที่ดีก็ทำให้ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ขายอุ่นใจด้วย โดยสัญญาที่ดีจะต้องมีข้อมูลสำคัญเหล่านี้ บทความทั่วไป

– ขนาดและราคาซื้อขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดที่ดิน พื้นที่บ้าน และราคาในสัญญาจะซื้อจะขายนั้นเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) จะต้องมีการตรวจสอบราคาซื้อขายบ้านและเลขที่โฉนดที่ดินในสัญญาให้ถูกต้องด้วย

– วันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขายต้องกำหนดวันที่นัดโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องเผื่อเวลาสำหรับการยื่นขอสินเชื่อและตรวจรับบ้านด้วย หากสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานั้นก็จะกลายเป็นสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะไปโดยปริยาย

– การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การซื้อขายบ้านจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และภาษีอากร ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหา หากผู้ซื้อและผู้ขายไม่ตกลงกันให้ดีว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหน ดังนั้นจะต้องระบุในสัญญาจะซื้อจะขายให้ชัดเจน

– เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญา หากผู้ขายมีความล่าช้าในการส่งมอบบ้านหรือขอยกเลิกโดยที่ผู้ซื้อไม่ได้ทำผิดสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ์คิดเบี้ยปรับรายวันได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.01% แต่รวมกันไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขาย และเบี้ยปรับควรระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน บ้านและสวน

– ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองจะได้รับความเป็นธรรมในสัญญาทุก ๆ ข้อ เช่น การยกเลิกสัญญา การคืนเงินมัดจำ และการรับประกันบ้าน ส่วนสัญญาซื้อขายจะระบุเงื่อนเพิ่มเติมในส่วนท้ายของสัญญา โปรดอ่านให้ครบถ้วนก่อนเซ็นสัญญาร่วมกัน วิลล่าภูเก็ต

นายหน้า ตัวช่วยสำคัญ

หากไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการขาย รวมถึงเรื่องกฎหมาย การเงิน ขั้นตอนทางราชการ การขายอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นเรื่องยากและซับซ้อน แนะนำให้ใช้บริการนายหน้า ผู้ช่วยคนสำคัญที่จะมาช่วยขายเริ่มตั้งแต่

– ให้คำแนะนำในการเตรียมบ้านก่อนประกาศขาย เช่น การตกแต่งและการตั้งราคาขาย กรณีบ้านมือสอง นายหน้าสามารถตรวจสอบจุดบกพร่อง ประเมินบ้าน และ ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุง และ ช่วยให้บ้านขายได้ง่ายในราคาดี home

– ทำการตลาด หาลูกค้า ติดต่อ และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงพาลูกค้าไปดูบ้านและปิดการขาย

– จัดเตรียมสัญญาซื้อขายบ้าน แจ้งให้เจ้าของบ้านเตรียมเอกสารต่าง ๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับค่านายหน้า โดยทั่วไปจะคิดที่ 3% ของราคาซื้อขาย หรืออาจต่อรอง ให้น้อยลงกว่านี้ได้ หาก บ้าน ที่จะขายมีราคาสูงมาก และนายหน้า จะเก็บค่านายหน้าเมื่อทำสัญญา ซื้อขายเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่า จะจ่ายค่านายหน้า ก็ต่อเมื่อได้เงินจากผู้ซื้อแล้ว

ขายบ้าน

ใส่ใจเรื่องความสะอาด

ไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ก็ตาม หนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรละเลย ก็คือเรื่องของความสะอาด ก่อนขายควรมีการทำความสะอาดบ้าน และ คอนโดก่อนที่ผู้ซื้อ จะเข้าอยู่อาศัย โดยเฉพาะการทำความสะอาด ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการขาย เพราะบ้านหรือคอนโดที่สะอาด สามารถดึงดูดใจ หรือสร้างความประทับใจแรก ให้กับผู้ซื้อหรือผู้เช่า ตั้งแต่แรกเห็นนั่นเอง

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคดีๆ ช่วยให้ขายบ้านออกง่าย แม้ในช่วงนี้ที่ดูเหมือนว่า ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ก็ยังพบสัญญาณที่ดี มีผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสที่ผู้ขาย จะ ใช้เทคนิคเหล่านี้พิชิตใจผู้ซื้อ

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ddproperty
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : แต่งบ้าน รีโนเวทบ้าน บ้านแฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : แต่งบ้าน รีโนเวทบ้าน บ้านแฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket